PRAVLJIČNA VAS, ŠMARTNO

Ogenj v Šmartnem bo letos varovala akademska profesorica Milena Mileva Blažič. S pedagoškim erosom in šepetajočo veščino pripovedovalke zgodb bo razpihala tlečo žerjavico pravljičnega ognjišča. Obetamo si strokovno predavanje, ki bo šlo po sledi arhetipov globoko v čas, vse do v temo ovitih začetkov, ko je domišljija ukresala prvo iskro zgodbe. Ob njej bodo z ramo ob rami pripovedniki iz Rezije pod častno stražo Luigie Negro in Sandra Quaglia. Milena je med nas povabila tudi Violinčke, ki morda nimajo idealnega para kromosomov, a se njihove zgodbene strukture košatijo od domišljije. Na Milenino povabilo se nam pridruži tudi Vlasta Nussdorfer, ki pa bo izjemoma nastopila šele v nedeljo, predvidoma v Vili Vipolže.
Sinje bodo goreli kresovi fantazije!


ŠMARTNO, PRAVLJIČNA VAS
SOBOTA, 29. junij
10.00 Glasbena delavnica uspavank – Katarina Juvančič
Glasbena delavnica (samo za odrasle!). V sodelovanju s Kud Morgan.
16.00 Pripovedniki iz Rezije: Luiga Negro, Sandro Quaglia in drugi
Pripovedovanje pravljic
17.00 Pravljice iz druge violine: Blaž Kužnik, Blaž Pirman in ostali Violinčki
Pripovedovanje zgodb z otroci

Dogodki v Šmartnem, pravljični vasi so brezplačni, razen Glasbene delavnice uspavank s Katarino Juvančič.

Milena Mileva Blažič je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2013 kot redna profesorica za didaktiko književnosti. Njeno področje znanstvenega raziskovanja zajema še mladinsko književnost, večkulturno mladinsko književnost in teorijo mladinske književnosti.

Leta 1992 je izdala knjigo Kreativno pisanje: priporočnik vesele znanosti od besede do besedila, nato so v letih 1995, 1996 in 1997 izšli trije delovni zvezki z istim naslovom. Vodila je številne pedagoške seminarje za učitelje slovenščine, mentorje literarnih krožkov in knjižničarje v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Bila je sourednica pesniške antologije Peti letni čas: 100 naj pesmi za mlade (2001) in soavtorica dvakrat nagrajenih beril za osnovne šole Svet iz besed 7 (Bolonjski knjižni sejem (2003): 2. nagrada in Frankfurtski knjižni sejem. 2003: 1. nagrada). Med letoma 2001 in 2004 je bila nosilka projekta Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Razvoj bralnih zmožnosti z bralno značko. Sodeluje v dveh projektih EU s področja mladinske književnosti in IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in je članica dveh znanstvenih združenj: Nordic Network for Children’s literature in IRSCL (International Research Socitey for Children’s Literature). Med letoma 2006 in 2008 je bila tajnica Slavističnega društva Slovenije. Od leta 2007 je mentorica Wikiprojekta Slovenska mladinska književnost, ki ga pripravljajo študentje ljubljanske Pedagoške fakultete. Od 30. junija 2008 – 31. januarja.+ 2013 tudi predsednica Sveta Mestne knjižnice Ljubljana in od 2009-2014 predsednica Sveta Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Vir: Wikipedija